Xenia's hvalpe / puppies

Mor til B-kuldet med Zedric som far - se på B-kuld siden  // Mother of the B litter - see the B litter page

Mor til F-kuldet med Zedric som far
- se på F-kuld siden  // Mother of the F litter - see the F litter page
B-kuldet 7 uger gamle - 7 weeks old

F-kuldet, knap 8 uger gamle / almost 8 weeks old