Thor's udstillingsresultater / show results

Kaltenkirchen, 19/9-15

CAC Kaltenkirchen, 7/9-14: EXC1, CAC+CAC VDH - første gang i åben klasse / first time in open class

22/6-13: Sommerskue, DKK kreds 6: EXC1, BIR, BIG1 + BIS7

Herning, 4/11-12: Første gang i juniorklassen, EXC1 og den eneste med EXC og den fornemme titel Nordisk Junior Vinder 2012 :-)

14/10-12: DCK udstilling, Års: SL1 + BIM hvalp :-)

DKK nat. udstill. Århus: SL1 + BIM hvalp // VP1 + BOS puppy

DCK show i Ry 3/6: SL1 + BIM Baby // VP1 + BOS baby :-))))


UDSTILLINGER & SKUER

2016

Nat. udstilling, DKK kreds 4 i Vamdrup, 20/8 - åben klasse // open class:
EXC2 med CK, BHK2. res. CERT - kritik:
4 år, middel stor han, god underkæbe, saksebid, mørke øjne, velansatte ører, god hals og overlinje, velansat hale, god kort krop, velvinklet for og bag, gode benstammer, frie bevægelser, fortrinlig pels, godt temp.

4 years old medium size male, good underjaw, scissors bite, dark eyes, well set ears, good neck and top line, well set tail, good short body, well angulated in front and behind, good bones, free movements, excellent coat, nice temper

Dommer / judge: Gert Christensen, DK

2015


CAC Kaltenkirchen, D - 19/9-15 - åben klasse // open class: EXC3 - kritik / evaluation:
"3 år og 7 mdr. gammel hanhund, zobel-hvid med fortrinligt næseparti/forhoved, smukke mørke øjne, særdeles godt placeret stop, flad skalle, særdeles velansatte og sikre kip-ører, god hals- og ryglinie, lige front, særdeles godt vinklet bag, overalt særdeles god knoglemasse, meget smuk pels både farve- længde- og strukturmæssigt, fra alle sider jordvindende bevægelser, venlig og rolig adfærd i ringen, vil ikke altid vise sig - til trods herfor vel fremvist"

"3 years and 7 months old male, sable-white with excellent muzzle/forehead, beautiful dark eyes, very well placed stop, flat skull, very well placed and steadily kipped ears, nice neck line and top line, straight front, very well angulated hindquarters, overall very strong bones, very beautiful coat in colour, length and structure, overall ground covering movements, friendly and calm behaviour in the ring, he will not always show himself but despite this very well presented"

Dommer / judge: Uwe Nölke, D

                                                  
                               **********************************************

CACIB Neumünster, D - 30/5-15 - åben klasse // open class: EXC. - kritik / evaluation:
"3 år gammel middelkraftigt bygget zobel hanhund, godt hoved, smalt lidt langt snudeparti, ører noget bredt ansat og let kippede, lige ryg, gode vinkler, usikker gang, bevæger sig trangt foran, korrekt hale stående og under bevægelse, hunden føler sig ikke godt tilpas på halgulvet, vel fremført"

"3 years old sable male with medium sized bones, nice head, narrow a bit long muzzle, ears a little wide set with slight kip, even back, good angulations, insecure movement - moves narrowly in front, correct tail standing and during movement, the dog is not comfortable on the hall floor, well presented"

Dommer / judge: Petra Tietze, D

                                 
***********************************************

Nytårsskue, DKK-kreds 6, 10/1-15 - åben klasse//open class:
EXC1, BIM / BOS - kritik/critique:
"Knap 3 år gammel hanhund af god størrelse, korrekt kileformet hoved, velplacerede ører med korrekt tip, smukke mørke øjne, korrekt saksebid, god hals og skulder, veludviklet forbryst, god dybde, god stærk overlinie, korrekt ansat hale, bevæger sig racetypisk, kunne dog ønske mere drive, er temmelig hasetrang dog parallel, herlig pels i struktur og farve, herligt temperament"
Dommer: Jesper Ravn, DK
"Nearly 3 yrs old male of good size, correct V-shaped head, well placed ears with correct tilt, beautiful dark eyes, correct scissor bite, good neck and shoulder, well developed front, good depth, good strong topline, correct set tail, typical breed movements but I would prefer more drive, is rather narrow behind but parallel, wonderful coat in structure and colour, wonderful temper"

********************************************************************

2014

CACIB Hannover, 2/11-14 - åben klasse  //  open class:
EXC2, res.CAC + res. CACIB! - kritik / critique:
"Middelstor zobel/hvid hanhund med særdeles smukt helhedsindtryk, typisk hoved + udtryk, korrekt hals- og ryglinie, særdeles gode vinkler, fremragende bevægelser, pels af korrekt farve + struktur, særdeles godt og udadvendt temperament, fremragende præsentation"
Dommer / judge: Michaela Rukopf, D
"Medium sized sable male of very beautiful overall appearance, typical head + expression, correct neck and topline, very good angulations, excellent in movement, coat of correct colour + texture, excellent and outgoing temper, excellent presentation"

CAC Kaltenkirchen (Tyskland), 7/9-14 - åben klasse  // open class:
EXC1, CAC+CAC VDH - kritik/critique:
"2,5 år gammel hanhund, zobel/hvid, særdeles smuk racetype, fremragende hoved med korrekt stop, øjne og ører, særdeles smukt udtryk, saksebid, udmærkede vinkler, kraftig hals med en god ryg, korrekt anlagt kryds, god hale, særdeles godt udviklet krop med særdeles god knoglebygning, pels af fremragende struktur og smuk farve, racetypiske bevægelser, venlig adfærd"
Dommer/judge: Mark Wibier, D
"2.5 years old m
ale, sable/white, very beautiful type of breed, excellent head with correct stop, eyes and ears, very beautiful expression, scissors bite, very good angulations, strong neck with excellent back, correctly placed croup, good tail, very good developed body with very good bones, coat of excellent structure and beautiful colour, breed typical movements, friendly behaviour"


Nytårsskue DKK kreds 6 i Gjern, 4/1 - mellemklasse  // Local New Year show - intermediate class:
EXC1 + BIR / BOB - kritik / evaluation:

"Excellent eksemplar, bygget på korte linier, godt hoved, korrekt placerede ører, stærk front, godt tilbagelagte skuldre, super overlinie, står klippefast og bevæger sig godt"
Dommer / judge: H. Bishop, UK
"Exc. specimen, short coupled, good head, corr. ear set, strong front, good lay of shoulders, super  topline, stood four square and moved well"2013


CAC Kaltenkirchen, 15/9 - mellemklasse / interm. class:
EXC3 - kritik / evaluation:
"Smuk han med dejligt temperament, vidunderlige øjne og dejligt udtryk, lidt lette ører, pæn kropsform, korrekte bevægelser og korrekt pelskvalitet, middel kraftige benstammer, lidt åben(stillet?) bagtil"
Dommer / judge: Zeljko Todorovic, SLO
"Beautiful male with lovely temper, lovely eyes and nice expression, a bit light ears, nice bodyshape, correct in movement and correct coat quality, medium size of bone, a bit open back"

***************************************************

NAT. udstilling / show, Varde - 24. august - mellemklasse /intermediare: EXC1 - krtik / evaluation:

"Middelstor han, kunne ønske lidt bedre kønspræg, fine proportioner i kroppen, kunne ønske lidt længere hovede med fladere skalle, udm. øresætning, god hals og overlinie, udm. benstammer, middelvinkling, bevæger sig frit og harmonisk, udm. pels"
Dommer / judge: Birgitte Schjøth, DK
"Medium sized male, would prefer a bit more masculine look, nice proportions in body, would prefer a bit longer head with flatter skull, exc. ear setting, good neck and top line, exc. bones, medium angulation, moves freely and harmoniously, exc. coat"

***********************************************

Sommerskue i Sabro, DKK kreds 6, 22. juni
Juniorklasse: EXC1, BIR, BIG1 + BIS7 / EXC1, BOB, BOG1 + BIS7
Kritik / evaluation:
"Særdeles gode og frie bevægelser - meget lige frem og tilbage, særdeles god hovedtype, exc. ansatte ører, smukke brune øjne, exc. mund, god halslængde som ender ud i exc. skuldre, godt forbryst, særdeles god overlinie og kryds, i exc. kondition"
Dommer / judge: Teresa Killick, UK
"Very good mover, very straight coming and going, very good headtype, exc. earcarriage, lovely brown eyes, exc. mouth, good length of neck going into exc. shoulders, good forechest, very good topline and croup, in exc. condition"

Certifkatudstilling i Collieklubben i Voldum, 2. marts - juniorklasse / junior class: VG3 - kritik / evalutation:
"Herligt temperament, maskulint harmonisk, dejligt udtryksfuldt
hoved med velbårne kipører, passende paralelle planer, lidt små øjne, passende udfyldt næseparti med korrekt saksebid, mangler endnu en del udfyldning i fronten, lidt tæt i sin bagstilling, herlig hals og overlinie, passende pels med begyndende krave, velbåren hale, passende længde, kunne ønske noget mere aktion både for og bag"
Dommer / judge: Annette Bystrup, DK
"Lovely temper, masculine harmonious lovely expressive head with well carried tipped ears, suff. paralell plans, a bit small eyes, suff. filled out muzzle with correct scissor bite, still lacks some filling in front, a bit close in rear, lovely neck and top line, suff. coat with start of collar, well carried tail, suff. length, could wish more action in front and behind"

************************************************


DKK INT/CACIB Fredericia, 10/2 - juniorklasse / junior class: VG4 - kritik / evaluation:
"1 år gammel, smukt langt kileformet hoved med et maskulint udtryk, velansatte ører, mørke øjne, passende lang hals, ganske godt frontparti, veludviklet i kroppen, acceptabel overlinie, velvinklet bag, kunne ønske mere drive i bevægelserne, bevæger sig med korte skridt både for og bag, velansat hale, meget flot farve og pels, godt temperament"
Dommer / judge: Birte Scheel, DK

"1 year old, beautiful long wedge shaped head with a masculine expression, well placed ears, dark eyes, appropriate long neck, pretty good front, well developed body, acceptable top line, well angulated behind, could wish more drive during movement, moves with short steps both in front and in rear, well placed tail, very beautiful colour and coat, nice temper"

***************************************************Nytårsskue, DKK Kreds 6, 5/1 - juniorklasse/ junior class.
EXC1 + Bedste han/BM+BIR/BOB!!!! 😀- kritik/evaluation:
"Dejlig unghund, fremragende avlstype, vidunderligt udtryk, korrekte ører, øjne og tænder, godt tilbagelagte skuldre, særdeles god bagbensvinkling, korte haser, særdeles gode bevægelser, fremragende pelsstruktur and kondition, godt fremført, dejligt temperament"
Dommer / judge: Loraine Ratter, GB

"Very nice youngster, excellent breed type, beautiful expression, correct eye, ear and dention, good laid back of shoulder, nice rear angulation, short hocks, very good movement, excellent coat texture and condition, handled well, good temperament"

                                ***************************************************


2012Juleskue, dec. 2012 - juniorklasse:
EXC1 + BIR / BOB!!!!😀 (igen meget glat gulv / once again very slippery floor!) - kritik / evaluation:
"10 mdr. gl. han, dejlig type, dejligt hoved og udtryk, flot renskåret hoved, korrekt bid, god pigment, velformede øjne, velansatte ører, god hals og skulder, velstillede lemmer og pæne poter, velbuede ribben, god ryglinie, velvinklet bag, velansat hale, pæne bevægelser, lidt utryg ved gulvet, dejligt temperament"
Dommer / judge: Kaj Falk Andreasen (ej aut. f/racen)
"10 months old male, lovely type, lovely head and expression, marvellous clean cut head, correct bite, good pigmentation, well shaped eyes, well set ears, good neck and shoulder, well built extremities and nice paws, well arched ribs, good top line, well angulated behind, well set tail, nice movements, a little uncomfortable with the floor, lovely temper"

                       ******************************************************


DKK INT Herning, 4. november (dobb. show) - juniorklasse:
EXC1+ NORDJV12!!! - kritik / evaluation:
(lige inden vi skulle ind i ringen, gled Thor på det meget glatte gulv og blev noget forskrækket!  // Just before entering the ring Thor fell on the very slippery floor and got a bit frightened)
"Hanhund af særdeles god type, trives ikke helt i ringen, godt hoved, men kunne være mere parallel i linierne, gode ører. God hals og rejsning, smukt omrids, prima bagpart, går godt når han vil"

"Male of very good type, is not quite secure in the ring. Nice head, could be more parallel in the lines, good ears. Good neck and uprising, beautiful outline, prima hind quarters, moves well when he wants to"
Dommer / judge: Knut Sigurd Wilberg, UK


DKK INT Herning, 3. november - juniorklasse:
VG - kritik / evaluation:
"Godt bygget, men jeg ønsker mere maskulin udstråling, hovedet har lidt femine træk, god hals og ryg, bryst og vinkler, bevæger sig godt for sin alder, god pels"

"Well built but I wish more masculine radiation, his head has a bit femine features, good neck and back, chest and angulation, moves well for his age, good coat"
Dommer / judge: Rodi Hübenthal, S

**********************************************

DCK udstilling i Års, 14. oktober - hvalpeklasse:
SL1 + BIM hvalp  //  VP1 + BOS puppy - kritik / evaluation:
"8 mdr. gammel zobel, særdeles godt helhedsindtryk, særdeles gode hovedproportioner, mørke mandelformede øjne, ører en smule bredt ansat og godt kippede, tilstrækkelig halslængde, lige ryg, allerede godt forbryst og brystdybde, særdeles gode vinkler, korrekt bevægemønster, særdeles god pelskonstruktion, venlig og opmærsom, præsenterer sig særdeles godt"
Dommer / judge: Michaela Rukopf, D
"8 months old sable, very nice overall impression, very nice head proportions, dark almond shaped eyes, ears a little wide set and nicely tipped, sufficient length of neck, straight back, already a good front and depth of chest, very good angulations, correct movements, very nice coat construction, friendly and attentive, presents himself very well"

*******************************************************

DKK Int. udstilling i Aarhus, 25. august - hvalpeklasse:
SL1 + BIM hvalp  // VP1 + BOS puppy - kritik / evaluation:
"7 mdr. gammel zobel han, korrekt størrelse, gode benstammer, lige nu er skallen lidt let, korrekt stop og forhoved, meget små øjne, elegant hals, lidt kort i formen, korrekte vinkler og hale, god pelskvalitet, gode bevægelser og godt temperament"
Dommer / judge: Peter Harsanyi, HU

"7 months old sable male, correct size, good bones, at this moment the skull is a little light, correct stop and foreface, very small eyes, elegant neck, little short in form, correct angulations and tail, good hair quality, good movement and character"

*******************************************************


DCK dobb.udstilling i Ry, 2.+3. juni - babyklasse:
SL1 + BIM baby  // VP1 + BOS baby - kritik/evaluation:
"Flot zobel-hanhvalp, sødt udtryk, god pels for alderen, sødt temperament"

"Attractive sable male puppy, sweet expression, good coat for age, sweet temper"

Dommer/judge: Yvonne McGrath, IRL


*********************************************


Anif Club Show Salzburg, 20. maj - babyklasse:
SL1 + BIM baby  // VP1 + BOS baby - kritik/evaluation:
"Særdeles lovende, velbalanceret, med særdeles lovende træk, hoved af god kvalitet, mørke øjne, gode benstammer og god krop, fremragende pels"

"Very promising, well balanced, with very promising features, good quality head, dark eyes, good bone and body, excellent coat"
Dommer/judge: Valerie Geddes, UK
DCK show i Ry 3/6: SL1 + BIM Baby // VP1 + BOS baby :-))))